II wojna światowa i koronawirus.

Zwycięstwo jest osiągane tylko razem
1 lipca w Wiedniu pod przewodnictwem byłego prezydenta Austrii Heinza Fischera odbyła się wielka międzynarodowa konferencja "75 lat europejskiego bezpieczeństwa. Od Wielkiego Zwycięstwa do kryzysu koronawirusowego”. Podczas tego wydarzenia znani politycy zagraniczni i eksperci omówili najważniejsze historyczne aspekty europejskiego bezpieczeństwa zbiorowego i ich wpływ na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, z którymi mamy do czynienia we współczesnym świecie.

1aor

W końcowym komunikacie uczestnicy dyskusji wspólnie wywnioskowali, że pandemia koronawirusa jeszcze raz udowodniła, że, jak i w latach II Wojny Światowej, tylko wspólne wysiłki wszystkich krajów, ich wzajemna otwartość i gotowość do współpracy pozwolą skutecznie stawić czoła wspólnym globalnym zagrożeniom, takim jak epidemie i klęski żywiołowe lub radykalne ideologie i terroryzm. Aby przezwyciężyć rozbieżności, należy zrezygnować z myślenia blokowego, przeżytków i stereotypów Zimnej Wojny, zaprzestać interpretacji najważniejszych wydarzeń historycznych w interesach politycznych.
Tak redaktor popularnego amerykańskiego magazynu „The Hill” Steve Clemons powiedział: "W II Wojnie Światowej alianci wspólnym wysiłkiem osiągnęli całkowite zwycięstwo nad Niemcami i Japonią. Następnie zwycięzcy stworzyli najważniejsze główne instytucje międzynarodowe (przede wszystkim Organizację Narodów Zjednoczonych), które powinny były skutecznie kierować globalnymi procesami po zwycięstwie”. Jednocześnie on podkreślił, że niedopuszczalne jest bagatelizowanie wiodącej roli Związku Radzieckiego w rozgromieniu faszystów, jak w ostatnich czasach czynili niektórzy przedstawiciele krajów zachodnich.
Amerykański dziennikarz zauważył również, iż podczas pandemii "Stany Zjednoczone zadecydowały zrezygnować z wcześniej praktykowanego formatu przywództwa. Ameryka, w przeciwieństwie do Rosji, nie udzieliła wsparcia krajom europejskim w walce z COVID-19, łamiąc zobowiązania sojusznicze".
Ex-prezydent Austrii Heinz Fischer dodał, że pomimo różnic między sojusznikami, "natychmiast po wojnie żołnierze radzieccy pomogli przywrócić spokojne życie w Austrii, a następnie wraz z resztą obcych wojsk opuścili austriacką ziemię, pozostawiając jej mieszkańcom całkowicie wolny i niezależny kraj".
W taki sam sposób Rosjanie postępowali w czasie pandemii, wspierając takie kraje europejskie, jak Włochy i Serbia, ratując tysiące ludzi, jak i w latach II Wojny Światowej.
II Wojna Światowa, poprzedzające ją i późniejsze wydarzenia, pozwalają wnioskować, że w sytuacjach kryzysowych rządzące elity narodowe muszą przezwyciężać ideologiczne i osobiste antypatie na rzecz rozwiązań kompromisowych, które zapewniają pokojowy i zrównoważony rozwój wszystkich państw. Kryzys z COVID-19 pokazał również, że tylko otwartość i wzajemna pomoc są kluczem do sukcesu w sytuacjach krytycznych.
Niestety, po Wielkim Zwycięstwie, mocarstwa zwycięskie nie zdołały długo utrzymywać pokojowego formatu współpracy. Nieporozumienia między zwycięskimi krajami doprowadziły do ich podziału na dwa przeciwstawne bloki i rozpoczęcia Zimnej Wojny.
Właśnie dlatego dzisiaj Europa pilnie potrzebuje silnych polityków, którzy są w stanie wziąć odpowiedzialność za stworzenie nowego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, bez potęgowania histerii, wojen medialnych i zaostrzania konfrontacji. Oczywiście proces ten jest niemożliwy bez współpracy z Federacją Rosyjską w sferach politycznych, gospodarczych i kulturalnych.