Deklaracja dostępności


 

Witryna internetowa Centrum Kultury

 i Języka Rosyjskiego w Słupsku


Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku - Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna internetowa Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

  • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
  • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
  • brak możliwości odczytania tekstu,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Łanska.
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • Telefon: 59 841 44 36

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 


Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku
  • Adres: 76-200 Słupsk
    ul. Grodzka 3
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • Telefon: 59 840-58-23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego ul. Sienkiewicza 19
Mieści się na I piętrze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- schody,
- brak windy w budynku,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
 
Przed budynkiem znajduje się parking na którym wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Galeria

  • akademia.JPG
  • bn.JPG
  • DSC05887.JPG
  • DSC05940.JPG
  • DSC05946.JPG
  • DSC06067.JPG
  • filia1.JPG
  • kazachowie.JPG
  • kombatanci.JPG
  • kombatanci1.JPG
  • lermontowk3.JPG
  • podsumowaniewoland.JPG
  • quiz.JPG
  • soczi2.jpg
  • sp4kreml2.JPG
  • UTW1.JPG
  • UTW2.JPG
  • _DSC1999.JPG
  • _DSC2184_Medium.JPG
  • _DSC2374_Medium.JPG
 

Archiwum artykułów

Partnerzy

Slupsk             

 

100

 

 
 oktan    rosyjski w krakowie   teatr wladca lalek           
 
 

CKiJR w Polsce