Tematy zajęć

Zapraszamy wszystkich nauczycieli oraz opiekunów do zapoznania się  z propozycją zajęć tematycznych prowadzonych w Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego dla szkół, przedszkoli oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży:

 

Przedszkola i klasy 1-3 szkoły podstawowej:


Poznajemy Rosję – podstawowe wiadomości dotyczące Rosji przedstawione w sposób przystępny dla dzieci oraz  przedstawienie bohaterów rosyjskich bajek połączone z ich projekcją w języku polskim- 45 min.


Gżel – rosyjska sztuka zdobienia porcelany w kolorze niebiesko- białym, lekcja  połączona z zajęciami plastycznymi polegającymi na wykonaniu imitacji gżelu za pomocą farbek na tekturowych talerzach- 45 min.


Chochłoma – rosyjska sztuka malowania i ozdabiania drewna w tradycyjnych kolorach: złotym czarnym oraz czerwonym, lekcja połączona z zajęciami plastycznymi polegającymi na malowaniu farbami wzorów podobnych do chochłomy- 45 min.


Malowidła żostowskie – charakterystyka ludowego rzemiosła rosyjskiego, polegającego na ręcznym malowaniu metalowych tac, zajęcia z elementami plastyki- 45 min.


Przyroda Rosji – przedstawienie różnorodności rosyjskiej przyrody ze szczególnym naciskiem na zwierzęta zamieszkujące ten kraj- 75 min.


Maslenica – tradycyjne rosyjskie święto pożegnania zimy, odpowiednik polskiego topienia Marzanny oraz Tłustego Czwartku- 45 min


Rosyjskie lalki ludowe – przedstawienie  tradycyjnych ręcznie wykonywanych   ludowych lalek- 45 min.


Rosyjskie stroje ludowe – prezentacja na temat poszczególnych części tradycyjnego rosyjskiego ubioru -45 min.


Kuchnia Rosji – prezentacja na temat charakterystycznych przysmaków rosyjskiej kuchni- 60 min.


Matrioszka – najsłynniejsza lalka pochodząca z Rosji – zapoznanie dzieci z historią i procesem powstawania rosyjskiej matrioszki, wspólne tworzenie matrioszki- 60 min.


Poznajemy rosyjski alfabet – zapoznanie dzieci z cyrylicą w formie zabawy z elementami plastycznymi- 60 min.


Boże Narodzenie w Rosji – przedstawienie rosyjskiej i prawosławnej tradycji bożenarodzeniowej, porównanie do polskich obrzędów i obyczajów- 45 min.


Archangielsk – przestawienie rosyjskiego miasta będące od 25 lat miastem partnerskim Słupska- 45 min.


Bajkał – błękitne oko Syberii, zajęcia z elementami plastyki poświęcone faunie i florze jeziora Bajkał- 45 min.


Rosyjska bajka ludowa – zajęcia poświęcone opowiadaniom ludowym przekazywanym na podstawie ustnej twórczości narodu rosyjskiego, połączone z pokazem bajek- 60 min.


Rosyjskie zabawki ludowe – sekrety rosyjskiego przemysłu zabawkarskiego, trzy częściowe zajęcia z elementami plastyki ( część 1: Zabawki ceramiczne; część 2: Zabawki drewniane i papierowe, część 3: Zabawki porcelanowe, słomiane i szmaciane). Każda z części po 45 min

 

Rosja w kosmosie- przedstawienie historii podboju kosmosu przez Rosjan, najsłynniejszych statków kosmicznych oraz kosmonautów- 60 min

 

Parki Narodowe Rosji- zajęcia prezentujące parki narodowe znajdujące się na terenie Federacji Rosyjskiej, zawierające podstawowe informacje geograficzne, oraz dotyczące występowania roślin i zwierząt, zajęcia mogą także obejmować wykonanie prac plastycznych- 30 min

 

 

Klasy 4-6 szkoły podstawowej:

 

Wszystkie powyższe tematy z przedziału klas 1-3, plus dodatkowo:


Rosyjscy sportowcy- przedstawienie postaci najbardziej znanych rosyjskich sportowców, oraz najpopularniejszych dyscyplin sportu w Rosji- 30 min.

 

Rosyjska Muzyka – spacer przez poszczególne epoki muzyczne w Rosji, muzyka ludowa, rozrywkowa i współczesna- 30 min.

 

Symbolika Rosji – prezentacja zawierająca wiadomości na temat Rosji, jej symboli i ludowego rzemiosła- 30 min.


Carskie rezydencje – prezentacja multimedialna przedstawiające carskie rezydencje Peterhof oraz Carskie Sioło połączone z wirtualnym spacerem oraz wykonaniem prac plastycznych-30 min.

 

 

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:


Maslenica – tradycyjne rosyjskie święto pożegnania zimy, odpowiednik polskiego topienia Marzanny oraz Tłustego Czwartku- 45 min.


Michaił Bułhakow – prezentacja o życiu i twórczości rosyjskiego pisarza- Michaiła Bułhakowa- 45 min.


Michaił Lermontow – prezentacja o życiu i twórczości rosyjskiego poety- Michaiła Lermontowa- 45 min.


Herbata po rosyjsku – przedstawienie tradycji spożywania herbaty w Rosji oraz historii samowara połączone z degustacją- 60 min.


Wielkie Księstwo Moskiewskie – zajęcia z cyklu historia Rosji- prezentacja z elementami filmu dokumentalnego przedstawiające okres tzw. zbierania ziem ruskich- 75 min.


Najazd Mongolski – zajęcia z cyklu historia Rosji prezentacja obejmuje okres rozbicia dzielnicowego Rusi oraz najazd mongolski- 75 min.


Ruś Kijowska – zajęcia z cyklu historia Rosji, prezentacja ukazująca początki państwowości w Rosji, historia Ruryka, wytworzenie się państwa z plemion słowiańskich- 75 min.

 

Właddcy Rosji-  część I: Ruś Kijowska, część II: Wielkie Księstwo Włodzimierskie, część III: Wielkie Księstwo Moskiewskie. Prezentacja przedstawiająca hronologicznie kolejnych władców państwa rosyjskiego, od jego początku po współczesność. Każda z cześci po 60 min.


Przyjęcie Chrztu – zajęcia z cykli historia Rosji, okres od przyjęcia chrztu do najazdu mongolskiego- 75 min.


Rosyjskie lalki ludowe – przedstawienie  tradycyjnych ręcznie wykonywanych   ludowych lalek- 45 min


Matrioszka – najsłynniejsza lalka pochodząca z Rosji – zapoznanie z historią i procesem powstawania rosyjskiej matrioszki- 45 min


Moskwa – prezentacja przedstawiająca rosyjską stolicę skupiająca się na jej historii oraz zabytkach. Prezentacja zawiera fragmenty filmu dokumentalnego- 60 min.


Petersburg – prezentacja przedstawiająca dawną rosyjską stolicę skupiająca się na jej historii oraz zabytkach. Prezentacja zawiera fragmenty filmu dokumentalnego- 60 min.


Polskie i rosyjskie obrzędy weselne – przedstawienie polskich oraz rosyjskich zwyczajów weselnych, ukazanie ich cech wspólnych oraz różnic- 60 min.


Tradycyjne rosyjskie święta ludowego kalendarza – przedstawienie świąt  i obrzędów ludowych obchodzonych w dawnej oraz obecnej Rosji- 60 min.


Carskie rezydencje – prezentacja multimedialna przedstawiające carskie rezydencje Peterhof oraz Carskie Sioło połączone z wirtualnym spacerem- 30 min


II wojna światowa na froncie wschodnim cz. I – agresja ZSRR na Polskę, woja zimowa ZSRR z Finlandią- wykład historyczny połączony z prezentacją multimedialną- 60 min.


II wojna światowa na froncie wschodnim cz. II – atak III Rzeszy na ZSRR, wykład historyczny połączony z prezentacją multimedialną- 60 min.


II wojna światowa na froncie wschodnim cz. III – wydarzenia od bitwy pod  Kurskiem do kapitulacji Niemiec i zakończenia wojny- 60 min.


Moskwa w „Mistrzu i Małgorzacie” – przedstawienie moskiewskich miejsc  w których odbywała się akcja powieści „Mistrz i Małgorzata”, porównanie Moskwy lat 20-tych ze współczesnymi- 45 min


Syberia i kolej transsyberyjska – przedstawienie Syberii jako krainy geograficznej oraz historii najdłużej na świecie linii kolejowej- kolei transsyberyjskiej- 45 min

 

Rosja w kosmosie – prezentacja przedstawiająca historię podboju kosmosu przez Rosjan od wystrzelenia satelity Sputnik po czasy współczesne- 75 min


Balet rosyjski- przedstawienie najsłynniejszych rosyjski tancerek i tancerzy baletowych oraz teatrów i grup baletowych- 75 min

 

Parki Narodowe Rosji- zajęcia prezentujące parki narodowe znajdujące się na terenie Federacji Rosyjskiej, zawierające podstawowe informacje geograficzne, oraz dotyczące występowania roślin i zwierząt- 30 min


Rosyjscy sportowcy- przedstawienie postaci najbardziej znanych rosyjskich sportowców, oraz najpopularniejszych dyscyplin sportu w Rosji- 30 min

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim, opierają się na nowoczesnych prezentacjach multimedialnych z odpowiednim komentarzem prowadzących zajęcia. Zagadnienia oraz sposób prowadzonych zajęć dostosowany jest do danej grupy wiekowej. Całość przedstawiana jest w sposób ciekawy i przystępny dla wszystkich uczniów. W przypadku zainteresowania inną tematyką jesteśmy w stanie przygotować zajęcia zgodnie z oczekiwaniami.  W celu umówienia sią na zajęcia zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem:  59 841 44 36.


Galeria

 • akademia.JPG
 • bn.JPG
 • DSC05887.JPG
 • DSC05940.JPG
 • DSC05946.JPG
 • DSC06067.JPG
 • filia1.JPG
 • kazachowie.JPG
 • kombatanci.JPG
 • kombatanci1.JPG
 • lermontowk3.JPG
 • podsumowaniewoland.JPG
 • quiz.JPG
 • soczi2.jpg
 • sp4kreml2.JPG
 • UTW1.JPG
 • UTW2.JPG
 • _DSC1999.JPG
 • _DSC2184_Medium.JPG
 • _DSC2374_Medium.JPG
 

Archiwum artykułów

Partnerzy

Slupsk         

 

100

 

 
 oktan    rosyjski w krakowie   teatr wladca lalek  LOGO COLOR PL         
 
 

CKiJR w Polsce